وارد شوید !


کاربر گرامی مدرسه ، برای ورود ، نام کاربری و رمز خود را وارد کرده و بعد از اولین ورود رمز خود را حتما عوض نمایید . در صورت فراموشی رمز ، شما میتوانید رمز جدید را دریافت نمایید .

راهنمای دریافت رمز جدید

: ورود