برنامه کلاسهای برنامه نویسی ، طراحی سایت ، اندروید ، گیم سازی و ربات تلگرام در تابستان 99

شروع کلاسها : شنبه 7 ام تیرماه 1399

لینک ورود به کلاس آنلاین برنامه نویسی https://online.whoistop.ir/programmers
ساعت اول 10 الی 12 
ساعت دوم 12 الی 2 
ساعت سوم 3:30 الی 5:30 
ساعت چهارم 5:30 الی 7:30 
ساعت پنجم 7:30 الی 9:30 
شنبه
 شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
 شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
برنامه نویسی اندروید (1)شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 8 نفرثبت نام قطعی - شهریه 500 هزار
گیم نویسی با یونیتی (1)شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 8 نفرثبت نام قطعی - شهریه 500 هزار
برنامه نویسی ربات تلگرام (1)شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 6 نفرثبت نام قطعی - شهریه 500 هزار
یکشنبه
 یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
 یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
 یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
برنامه نویسی ویندوز (1)یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 6 نفرثبت نام قطعی - شهریه 500 هزار
 یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
دوشنبه
 شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
 شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
برنامه نویسی اندروید (1)شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
گیم نویسی با یونیتی (1)شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
برنامه نویسی ربات تلگرام (1)شنبه و دوشنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
سه شنبه
 یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
 یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
 یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
برنامه نویسی ویندوز (1)یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
 یکشنبه و سه شنبهظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
چهار شنبه
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
برنامه نویسی زامارین فرمفقط چهارشنبه هاظرفیت باقی مانده : 6 نفرثبت نام قطعی - شهریه 500 هزار
برنامه نویسی زامارین فرمفقط چهارشنبه هاظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
پنجشنبه
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
جمعه
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
  ظرفیت باقی مانده : 0 نفر 
توضیحات:
1 - در صورت عدم پرداخت آنلاین، لطفا مبلغ شهریه را به شماره کارت 7676 - 6383 - 9973 - 6037 به نام مهدی شریفی اصل واریز بفرمائید.
2 - به ثبت نام هایی که بدون واریز شهریه انجام شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3 - خواهشمندم ، در زمان وارد کردن اطلاعات ، دقت کافی داشته باشید .
4 - طول دوره کلاسها، هر دوره 3 ترم و هر ترم 16 ساعت در قالب 8 جلسه 2 ساعته و هر هفته 2 جلسه خواهد بود.
5 - تمام دوره ها در دو تایم متفاوت تعریف شده اند تا در صورت نداشتن وقت خالی برای کلاس 1 ، کلاس 2 را انتخاب کنید.
6 -


  کد ملی :
  نام :
  نام خانوادگی :
  تلفن :
  موبایل :
آدرس :
  نام دوره :
زمان انتخابی :
تاریخ ثبت نام :
  مبلغ به ریال :
4 رقم آخر شماره کارت :
توضیحات :
در صورت عدم پرداخت آنلاین، لطفا مبلغ شهریه را به شماره کارت 9285 - 7234 - 9914 - 6037 به نام مهدی شریفی اصل واریز بفرمائید .
به ثبت نام هایی که بدون واریز شهریه انجام شود ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .
خواهشمندیم ، در زمان وارد کردن اطلاعات ، دقت کافی داشته باشید .